Det er derfor en målsetting for bedriften at alle medarbeidere som ønsker det skal få hjelp og mulighet til å skaffe seg ny jobb gjennom ulike tiltak og jobbtilbud. Overtallige i Ringnes tilbys overgang til PRI. Overgangen er en frivillig ordning hvor medarbeideren for en periode tilbys en mulighet til å jobbe i PRI.
   

I PRI tilbys karriererådgivning, individuell oppfølging og annen aktuell bistand i jobbsøkerprosessen. Personalhuset har rådgivere med spesialkompetanse og kan levere bistand gjennom et landsdekkende apparat. PRI tilbyr også kurs for berørte arbeidstakere og privatøkonomisk rådgiving. Deltakerne forplikter seg til å følge eventuelle kurs og programmer som blir satt opp for dem.

Deltakerne beholder grunnlønn for en nærmere fastsatt garantiperiode avhengig av ansiennitet og alder. Feriepenger blir utbetalt på vanlig måte i motsetning til ved etterlønn.

PRI gir ikke noen økonomisk gevinst tilbake til Ringnes. Det er etablert en bonusordning som gir uttelling dersom man raskt får nytt, fast arbeid.

Erfaringene fra PRI er meget gode. De aller fleste som har vært gjennom PRI har kommet raskt tilbake i jobb.