I Ringnes arbeider vi kontinuerlig med å minimere våre utslipp og optimalisere energiforbruket i vår produksjon. Første steget for oss i Trondheim var å konvertere til lett fyringsolje fra tungolje, og i 2009 tok vi steget videre til naturgass.