Alle sjåfører tilbys åttetimers etterutdanningskurs som blant annet tar for seg økonomisk og miljøvennlig atferd (eco-drive), sosial atferd og forskrifter i forhold til kjøre/hviletid.

Bilparken til Ringnes er moderne og miljøvennlig, og bilene har en snittalder på 4-5 år. 10-15 prosent av bilparken byttes ut årlig. 

Ringnes benytter alltid tog til å transportere varer der det er mulig.