Ølets fiender

Varme, lys, luft og fett er ølets verste fiender. Varme, lys og luft påvirker smaken – øl er et levende produkt, mens fett påvirker skumkvaliteten.

For mye oksygen forringer ølet. Smaken får preg av papp/svisker og fargen mørkner. Når ølet utsettes for høy temperatur og/eller mye sollys fremskyndes dette ytterligere.

Lagring av øl

Øl skal oppbevares mørkt og ved kjellertemperatur het det i gamledager. Det gjelder for såvidt enda, men i dagens Norge er det mer vanlig å oppbevare ølet i kjøleskap. Da får vi kaldt, friskt og tørsteslukkende øl.

Vær oppmerksom på at når ølet kommer rett fra kjøleskapet er smaken mer dempet enn når ølet er romtemperert. Mørke øl, som bokkøl og sterke juleøl, bør fremdeles serveres ved 12-14 grader for at smaken skal komme til sin rett. Bayer kan med fordel kan serveres ved 8-10 grader.

Øl er ferskvare og skal normalt ikke lagres. Dersom øl går ut på dato, kan det endre smak, men det er ikke farlig. Sykdomsfremkallende bakterier kan nemlig ikke overleve i øl. Sterkere øl tåler noe lengre lagring enn pils, fordi alkoholen virker konserverende. Svakere øl som lettøl og Munkholm bør lagres så kort tid som mulig. Øl som må vente en stund på å bli drukket, bør settes mørkt i kjellertemperatur eller lavere.