Våre etiske retningslinjer

I Ringnes har vi etiske retningslinjer som alle ansatte blir introdusert til når de begynner i Ringnes og som alle medarbeidere forplikter seg til å sette seg inn i og leve etter. Retningslinjene fungerer som en guide til hvordan man skal forholde seg til korrupsjon, konfidensialitet, misbruk av selskapets eiendeler til personlig fordel, innsidehandel, bearbeidelse av konkurranseinformasjon og regler om donasjoner og gaver, med mer.