Medarbeiderne kan rapportere sine bekymringer via en webside eller et telefonnummer, med muligheten for å være anonym. Alle rapporterte saker blir deretter behandlet av en uavhengig tredjepart, Etichs Point, og deretter av Carlsberg Group Internal Audit. 

Varslingssystemet kan bli brukt til å rapportere følgende saker:

 

- Tyveri og svindel

- Lover og retningslinjer

- Interessekonflikter

- Bestikkelser, gaver, mat og underholdning og donering

- Forfalskning av kontrakter, rapporter eller post

- Forfalskning av reise- og refusjonskrav

- Helse og sikkerhet

- Salg og markedsføring

- Arbeids- og menneskerettigheter

- Brudd på raushetsplikten

- Miljø

- Annet

 

Anonymt og trygt

I varslingssystemet blir rapportene sendt direkte inn til en ekstern, sikker server for å hindre brudd på sikkerheten. Ethics Point gjør disse rapportene tilgjengelige for kun et par spesifikke medarbeidere i Carlsberg Group Internal Audit. De har ansvar for å evaluere hva slags type brudd det er, og plassere hendelsen.

 

Når medarbeiderne fyller ut rapporten via Whistleblower, har man mulighet til å være anonym. Dette er for å gjøre det enklere å rapportere i tilfeller der sikkerheten for den som rapporterer er et tema.