Vi er en ansvarlig arbeidsgiver, og vi har kontinuerlig fokus på å forbedre arbeidsrutiner og sørge for å ha så gode helse- og sikkerhetsstandarder i selskapet som mulig. Selv om bryggerier generelt er ansett som relativt trygge arbeidsplasser, er det fortsatt forhold som presenterer farer som risiko for knust glass, bruk av kjemikalier og innen logistikk. Dette er områder vi har full fokus på.

Gjennom rapportering av hendelser og ulykker, identifiserer vi mulige risikoområder i vårt daglige arbeid og sørger for kontinuerlig forbedring på disse områdene. Dersom vi blir utsatt for en alvorlig hendelse iverksettes gransking umiddelbart.