Denne avtalen innebærer at Ringnes forplikter seg til å følge "Intensjonsavtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA)".

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet.


Les mer om Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv - IA