Ringnes og Carlsberg kjøper varer i det globale markedet fra land med varierende standarder for forretningsskikk. Det er derfor avgjørende at selskapets holdninger og syn på samfunnsansvar er godt forankret i hele verdikjeden vår, inkludert våre leverandører.

 

Etiske retningslinjer for leverandører og lisenstakere

Vi har etablert etiske retningslinjer for leverandører og lisenstakere (code of conduct). Disse gjenspeiler de minimumskrav og forventninger vi har til våre leverandører og rettighetshavere innenfor samfunnsansvar. Våre retningslinjer er en integrert del av vår globale kontraktsmal som benyttes når det signeres kontrakter med globale leverandører.