Viktige forhold som berøres er:

  • Utvelgelse av riktige samarbeidspartnere
  • Leverandørenes miljøsyn
  • Leverandørenes samfunnsansvar
  • Leverandørenes overholdelse av produkt- og miljøkrav
  • Oppfølging av leverandører via revisjoner