Hver dag går det lass fra ved våre anlegg i Trondheim og på Gjelleråsen til lokale bønder som bruker det som tilleggsfor til kuene sine. Bermen er et annet restprodukt. Det er en blanding av overskuddsgjær og øl, og også det brukes i dyrefor, men ettersom det innholder mye gjær må det viderebehandles før det kan gis til griser og kuer.