ISO-sertifiseringen er en internasjonal kvalitetsutmerkelse av ledelsessystemer. Sertifiseringen gir kundene, forbrukerne og samfunnet større trygghet på at Ringnes leverer produkter og tjenester av riktig kvalitet, og at vi som samfunnsaktør ivaretar miljøansvaret vårt. Ringnes har klare formulerte kvalitets- og miljømål, og alle medarbeidere skal kjenne til disse og hvordan de kan påvirke målene.