Ringnes har strenge kvalitets- og miljøkrav og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

 

Kvalitetspolicy

Ringnes' produkter og tjenester skal tilfredsstille de krav og forventninger våre kunder og forbrukere etterspør. Dette oppnås ved at alle medarbeidere kjenner til og engasjeres direkte i kvalitetsforbedring og kvalitetssikring i alle ledd av sitt arbeid.