I øl- og brusproduksjonen gjennomfører vi en systematisk sortering av avfallsprodukter. Usorterte plastflasker går videre til bearbeidelse og ender opp som fleecegensere, mens plastkorker gjenbrukes og blir til for eksempel kontorstoler.

Ringnes jobber kontinuerlig med å redusere mengden avfall som ikke kan nyttiggjøres. 

 

Følgende materiale går til gjenvinning: 

  • Glass håndteres i egne glasscontainere
  • Papp og papir samles inn og sendes i komprimert tilstand til godkjent mottaker
  • Plastprodukter samles inn og sendes gjenvinning
  • Plaskorker blir umiddelbart skrudd av ved mottak og sendt til videre bearbeidelse. Ender blant annet opp som kontorstoler
  • Plastflasker som er skadet males opp og benyttes senere av konfeksjonsindustrien
  • Paller som er ødelagt sorteres ut og går til reparasjon. Utslitte går til brensel.
  • Metall sorteres og går til omsmelting