• Ha et helhetssyn på virksomhetens miljøpåvirkning. Vi skal ha klare formulerte miljømål og oppdatert miljøregnskap.
  • Ha nasjonal lovgivning og andre relevante krav som en selvfølgelig forutsetning og kontinuerlig skjerpe egne krav for virksomheten.
  • Bedriftens ledelse skal motivere til miljøbevissthet hos de ansatte ved å integrere miljøfokus i prosesser og organisasjonen som helhet.

 

Ringnes har definert følgende fem hovedmål for miljøarbeidet: 

Vann
Redusert forbruk av vann, måles i liter pr. liter produsert drikke

Energi
Måles i kWh per produsert hektoliter.

Restavfall
Måles i kilo restavfall per produsert hektoliter

Utslipp til avløp
(KOF)

Transport
Måles i liter diesel brukt per produsert hektoliter.