Øl som nytes i ansvarlige former bidrar til veldig mye glede og hygge. Heldigvis er det også slik at de aller fleste nordmenn hygger seg med øl på en fornuftig måte.

Det betyr at de begrenser inntaket og nyter ølet i kontrollerte former – gjerne sammen med gode venner i sosiale lag. Selv om de aller fleste nyter med forstand, er det dessverre en del mennesker som misbruker alkohol. Dette går ut over dem selv, deres barn, deres familier og venner - i tillegg til at det påfører samfunnet enorme kostnader hvert eneste år.

Som markedsleder og ansvarlig produsent av alkoholholdige drikker, er det naturlig for Ringnes å vise sitt standpunkt til misbruk og overdreven bruk av alkohol. Det betyr ikke at vi mener nordmenn skal slutte å nyte godt øl, men vi ønsker at produktene våre konsumeres i ansvarlige mengder og innenfor trygge rammer. Klarer vi samtidig å få flere til å foretrekke alkoholsvak drikke som øl i stedet for alkoholsterke produkter som vin og sprit er vi helt sikkre på at det vil bidra til å bedre statistikken over alkoholmisbruk og alkoholrelaterte problemer.

Ringnes kan ikke være holdningsløse til de negative konsekvensene våre produkter indirekte kan påføre samfunnet. Gjennom Nytes ansvarlig ønsker vi å vise omverden at vi bryr oss. Vi tar avstand fra fyll og misbruk av alkohol, vi ønsker ikke fulle ungdommer ravende rundt i gatene, vi tar avstand fra promillekjøring, vi mener salg av alkohol til mindreårige er uakseptabelt og vi anbefaler at gravide bør holde seg borte fra alkohol.

Nytes ansvarlig er mer enn bare en logo. Nytes ansvarlig får betydning for hvordan vi i Ringnes merker våre produkter, hvordan vi lærer opp butikker og utesteder og måten vi henvender oss til forbrukerne. Ansvarlighet er et uttrykk som alltid skal prege vår virksomhet og våre beslutninger.

– Øl er en fantastisk drikk, men den skal nytes – ikke misbrukes!