- Det smaker godt i tillegg til at det skaper en trivelig og avslappende atmosfære. Vi i Ringnes synes naturligvis det er flott at unge mennesker har det gøy på fest. Det er en naturlig del av ungdommen. Samtidig er vi tydelige på at det aldri er tøft å være overstadig beruset. Inntak av alkoholholdig drikke bør alltid begrenses til et moderat og ansvarlig nivå. Vi mener det er viktig at unge mennesker har et bevisst forhold til hvor mye, men også hva de drikker. Det er stor forskjell på å nyte alkoholsvak drikke som øl i forhold til alkoholsterke produkter som vin og sprit.

Å drikke for mye kan gi alvorlige helsekonsekvenser som kan følge deg resten av livet. I tillegg er det å drikke for mye så langt det kan komme fra det som er tøft og akseptert. Det er mange grunner til å ha kontroll på sitt eget forbruk og sitt eget liv. I tillegg til helseaspektet er det stadig nye grunner til å ha de fleste unge ønsker å ha kontrollen selv.

Ett av dem er at mange i dagens samfunn utsettes for digitale angrep og overgrep som ikke var mulig for bare noen få år siden. Bilder, videosnutter og meldinger dokumenterer hendelser og publiseres på nett bare sekunder etter at de fant sted. Det betyr at ungdom som vokser opp i dag får et spesielt ansvar for, og må ha et bevisst forhold til, mulige konsekvenser av egen atferd.

Dette gjelder ikke minst når det kommer til inntak av alkohol. Misbrukes alkohol svekkes dømmekraften, og man kan sette seg selv i situasjoner man angrer i ettertid og gjerne skulle vært forruten. Norske journalister følger en "Vær varsom"-plakat. En slik selvregulering finnes ikke på internett der brukerne er sine egne "redaktører" og herre over innholdet. Vårt beste råd til unge mennesker for hvordan de unngår ubehagelige situasjoner er å sørge for å følge sin egen "Vær varsom"-plakat og beholder kontrollen selv.

Kort fortalt handler det om å ha et bevisst forhold til hvor mye alkohol man konsumerer og ikke minst hva man drikker. Et godt råd er å holde seg til øl eller andre alkoholsvake produkter.