Hvert år skjer det mange tragiske ulykker i forbindelse med båtkjøring og andre aktiviteter på og i sjøen, og i mange av tilfellene er de involverte påvirket av alkohol. Dømmekraft og reaksjonsevne reduseres ved inntak av alkohol, og på sjøen kan dette føre til farlige situasjoner.

Promillegrensen for førere av fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde er 0,8 promille.

Alkoholholdige drikker bør nytes ansvarlig. Ringnes oppfordrer alle som ferdes i båt til å vise måtehold!