Rusmiddelbruk kan medføre individuelle og samfunnsmessige skader. Gjennom rusforebyggende arbeid og forvaltning av alkoholloven skal Helsedirektoratet bidra til å forebygge rusmiddelbruk. I tillegg skal direktoratet sørge for gode tjenester til mennesker med rusrelaterte problemer og redusere skader av rusmiddelmisbruk.

Les mer om alkohol og forebyggende arbeid på Helsenorge.no.