Øl og andre alkoholholdige drikker bør til alle tider nytes ansvarlig, men det er anledninger man bør være spesielt oppmerksom på inntaket. I sammenhenger hvor det er barn til stede er det de voksnes ansvar å vise måtehold.

I julen og andre høytider er øl for mange et naturlig følge til et godt måltid. De fleste opplever nok dette som en positiv tradisjon som bidrar til å skape hygge og god stemning rundt middagsbordet. Det er selvfølgelig vi i Ringnes glade for.

Samtidig er vi opptatt av å minne om at alle som konsumerer øl må være bevisst på alkoholens virkning ved stort inntak, fordi vi ofte - i større eller mindre grad - endrer vår personlighet. Ikke minst under måltider der det også konsumeres vin og brennevin. Dette bør man tenke på ved alle anledninger, men spesielt når det er barn til stede. Når voksne blir tydelig beruset kan dette gjøre barn utrygge – særlig dersom det er snakk om barnas nærmeste familie.

For å gi barna forutsigbare og trygge omgivelser i høytidene, er det de voksnes ansvar å vise moderasjon når mindreårige er til stede.