Samfunnsansvar skal være en naturlig del av virksomheten, og vi har derfor etablert en rekke prosedyrer for å sikre at vi etterlever de standardene vi ønsker. Dette arbeidet følges opp tett med både lokale og globale mål.

Som markedsleder og ansvarlig arbeidsgiver og produsent er vi naturligvis opptatt av det som skjer rundt oss. Det forventer omgivelsene av oss, og det er et ansvaret vi naturligvis tar.

Akkurat som våre eiere, Carlsberg Group, mener vi aktiv deltakelse i Corporate social responibility (CSR/Samfunnsansvar) bidrar til å redusere kostnader, minimere risiko, tiltrekke og beholde ansatte, forbedre omdømmet, redusere negative sosiale og miljømessige konsekvenser og styrke virksomheten.

Åtte satsingsområder

Som Norges største produsent av drikkevarer og datterselskap til det raskeste voksende bryggeriet i verden, øker vi stor innflytelse og en viktig rolle i samfunnet. Vi ønsker å vokse på en ansvarlig måte. For å oppnå dette har vi definert åtte satsingsområder. Disse er:

  • Miljø 
  • Samfunnsansvar / samfunnsengasjement 
  • Forretningsetikk 
  • Helse og sikkerhet 
  • Arbeids- og menneskerettigheter 
  • Markedskommunikasjon 
  • Ansvarlig konsumering (Nytes ansvarlig) 
  • Ansvarlige leverandører