Skal du søke jobb i Ringnes gjelder følgende kontaktpunkter:

Vanlig post:

Ringnes AS
HR-avdelingen
Postboks 7152 Majorstuen
0307 Oslo