Carlsbergs talentprogram er første skritt på veien til å tre inn i høyere og internasjonale stillinger i Carlsberg-gruppen. Målgruppen er personer på seniornivå som har ledererfaring og en sterk prestasjonsprofil innen forretningsvirksomhet.

Talentprogrammet er et toårig toppleder-utviklingsprogram i forretningsdrift og ledelse. Målet er å bygge en mobil, internasjonal talentpool av sterke og konkurransedyktige mennesker med et ønske om å vinne, og å skape og tverrfaglige nettverk på tvers av landegrensene. 

Programmet gir talenter en mulighet til å lære og å vokse - og Carlsberg-gruppen forventer at disse skal handle proaktivt ved å vise fremragende ytelse i sitt daglige arbeid.

Carlsberg Leadership Academy

Leadership Academy er for ansatte på ledernivå hvor man får en detaljert innsikt i å drive virksomheten "The Carlsberg way". Programmet gir også deltakerne muligheten til å bygge nettverk på tvers av funksjoner og land – og å dele og implementere den beste praksis.