Ringnes tror på en balansert strategisk portefølje innen kompetanseutvikling. Vi ser på læring og utvikling som en kontinuerlig prosess integrert i jobben, i tillegg til treningsaktiviteter og kurs.

Vi opererer i et internasjonalt miljø med et høyt mangfold og mange lokale tradisjoner, men med et felles strategisk fokus på ledelse og kompetanseutvikling.

Vår utviklingsportefølje har et bredt fokus og består av flere byggesteiner. For å nevne noen:

Talent og Graduate programmer
Akademier for produksjon, innkjøp og markedsføring
Personlig Utviklingsverktøy
Salgsutvikling
Kommunikasjonstrening
Lederutviklingsprogram

Ringnes er et selskap med dedikerte og profesjonelle ansatte. Disse er sentrale i å utvikle en vinnerkultur - et av våre strategiske mål for fremtiden.