Øl er verdens eldste kulturdrikk
I begynnelsen av det fjerde årtusen før Kristi fødsel preger en skrivekyndig i Babylon inn i leire det som er det eldste skrevne budskap som er kjent i dag. Han skrev: Brygg øl, som offer til gudene.

Øl har gjennom tidene vært en viktig del av menneskenes dagligliv, det vitner også navnet om; bier, beer, bierra, birra, bjor stammer fra det latinske ordet bibere som betyr å drikke. På de slaviske språkene heter øl pivo, som betyr det som drikkes. Den norske benevnelsen øl stammer nok fra ordet alu, på engelsk ale.

Sammen med brødet var øl betraktet som gudenes gave til menneskene. Fordi kornet var livgivende ble det ansett som hellig, og man trodde at den som ble beruset av øl hadde kontakt med gudene.

Egypterne takket guden Osiris for bryggekunsten, som vi her hjemme takket Odin for bryggekunsten. Ølets posisjon uttrykkes godt i gravskriften over den egyptiske prest Herkuf, som lukket sine øyne for temmelig nøyaktig fem tusen år siden: "O, dere som lever og er på jorden! For hver og én av dere som går forbi denne grav og sier: Ett tusen brød, ett tusen krus øl til eieren av denne grav, for ham vil jeg tale vel i den annen verden."