Symposier betyr drikkelag. Ved de gamle grekernes symposier spilte ølet og alkoholen en viktig rolle.

I 1969 fikk Norge 5-dagers arbeidsuke. Det var forløperen til at vi i dag har fredagspilsen, som vi kan si har erstattet de gamle gildene og drikkelagene. Det er faktisk forsket en del på de sosiale aspektene rundt fredagspils. Fredagspilsen regnes som en av få arenaer hvor skillene mellom sjef og underordnet er visket ut. Noen forskere går så langt som å si at det kan være sunt for karrieren å ta en tur på puben.

Forskere ved Stirling universitetet har gjennomført en studie hvor det ble påvist at avholdsfolk tjente mindre i gjennomsnitt, enn folk som drakk moderate mengder alkohol. Forskerne viste til at fellesskapet over ølseidlene fostret tillit og kameratskap, som igjen er egenskaper som på sikt fremmer karrieren.

Vi pleier å si at øl inneholder konversasjonsmiddel, det senker skuldrene etter en travel hverdag og løsner tungebåndet. Dessuten er øl vennedannende…

De store endringene tilknyttet mat og drikke startet på 1700-tallet og slo gjennom for fullt i siste halvdel av 1800-tallet. Da ble kaffen allemannseie og bruk av alkohol ble regnet som synd. Kaffen overtok som søndagsdrikk og kostbar drikk som ble servert til gjester. Prester og leger var blant de ledende embedsmenn som var drivkreftene rundt den nye folkeopplysningen.

Avholdsbevegelsen ble startet som følge av de store problemene med fyll tilknyttet brennevinsforbuket tidlig 1800, men skjøt ikke fart før etter 1850. Frem til 1920 finner man beretninger om at man i misjonsmøter skålte for Gud.

Det har skjedd svært mye siden begynnelsen av 1800-tallet, da norske myndigheter, sammen med avholdsbevegelsene applauderte den raske fremveksten av bryggerier i Norge. Nå kunne de endelig få bukt med de store alkoholproblemene som brennevinet hadde ført med seg.

Alle bryggerier i Norge ønsker å styrke normal bruk og et sunt forhold til øl. Ingen er tjent med misbruk.