Ringnes´hovedkontor ligger på den gamle bryggeritomten på Grünerløkka i Oslo. 

Vi har i dag fire produksjonsanlegg i Norge. Vårt hovedanlegg, Ringnes Bryggeri, ligger på Gjelleråsen i Nittedal utenfor Oslo.

Våre øvrige anlegg er E. C . Dahls Bryggeri i Trondheim, Farris i Larvik, og Imsdaltapperiet som ligger i Imsdalen i Østerdalen.


Ringnes er spredd over hele Norge fra nord til sør. I tillegg til de fire produksjonsanleggene har vi en rekke salgs- og distribusjonsterminaler og et godt utbygd distribusjonsnett.  

 
  Hovedkontoret på Grünerløkka