Farrisanlegget kan tappe 60 000 flasker i timen.

Norges naturlige mineralvann, Farris, tappes kun fra kildene i Larvik.  Farris består av rent vann fra kilden, kun tilsatt kullsyre. I tillegg til den originale blå utgaven, kommer Farris og Farris BRIS i flere smakstilsatte varianter. Farris er ledende på det norske markedet for kullsyreholdig vann. 

Farris tappes i dag fra Kong Olavs Kilde, som er 21 meter dyp. Den har høyere kapasitet enn de opprinnelige kildene, og mektige overliggende leirelag som beskytter vannet mot enhver ytre påvirkning. Fra kildens utspring pumpes kildevannet gjennom filtre, og samles på buffertanker før tapping. Årsvolumet ligger på ca 40 mill. liter.

Ringnes Farris har i dag to moderne tappelinjer for returflasker, en for glass og en for plastflasker. Totalt kan disse tappe opp mot 60.000 flasker pr. time. Begge tappelinjene er utstyrt med avanserte systemer for rengjøring og kontroll, for å sikre optimal kvalitet på produktene.

Ringnes Farris er en rendyrket produksjonsenhet, som leverer produktene til konsernets depoter for videre distribusjon til våre kunder.

Slik startet det

Tidlig på 1900-tallet startet man tapping av vannet fra Farris på flasker ved Vestfold Bryggeri i Larvik, med varenavnet "Salus". I 1915 ble det oppført en egen fabrikkbygning ved kildene, samtidig som produktet fikk navnet Farris. Virksomheten ble drevet som eget aksjeselskap frem til 1993, da ble selskapet fusjonert med Ringnes AS i Oslo.