Farrisanlegget kan tappe 60 000 flasker i timen.

Norges naturlige mineralvann, Farris, tappes kun fra kildene i Larvik.  Farris består av rent vann fra kilden, kun tilsatt kullsyre. I tillegg til den originale blå utgaven, kommer Farris og Farris BRIS i flere smakstilsatte varianter. Farris er ledende på det norske markedet for kullsyreholdig vann. 

Slik startet det

Tidlig på 1900-tallet startet man tapping av vannet fra Farris på flasker ved Vestfold Bryggeri i Larvik, med varenavnet "Salus". I 1915 ble det oppført en egen fabrikkbygning ved kildene, samtidig som produktet fikk navnet Farris. Virksomheten ble drevet som eget aksjeselskap frem til 1993, da ble selskapet fusjonert med Ringnes AS i Oslo.