Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen i Nittedal utenfor Oslo har blitt Norges største anlegg for produksjon av øl og brus. Anlegget er arbeidsplass for ca. 650 mennesker, og leverer drikkevarer til store deler av landet.

Byggingen av anlegget startet i 1993 og i 1994 startet produksjonen av brus ved anlegget. Det ble i sin tid investert nærmere 1,2 milliarder kroner i byggingen av anlegget. I 2001 ble ølbryggingen flyttet fra det gamle bryggeriet på Grünerløkka til det moderne bryggeriet på Gjelleråsen.

I takt med utbyggingen av anlegget har kapasiteten hele tiden økt. Nye tappekolonner og bedre teknologi har gjort anlegget i stand til stadig å produsere mer.