Erich Christian Dahl, grunnleggeren av det landskjente bryggeriet som fremdeles bærer hans navn, ble født i Trondheim vinteren 1814. Han var opprinnelig fra Tydal. Hans foreldre drev en handelsforretning i Trondheim.Erich Christian fikk sin første skoleundervisning i fødebyen, men kort tid etter konfirmasjonen ble han sendt til handelsskolen Green Row Academy i England. Etterpå var han et par år i Tyskland og Frankrike. Etter avsluttet teoretisk utdannelse ble Erich Christian knyttet til morens firma som handelsbetjent. Han viste seg snart å være en dyktig forretningsmann, og under hans ledelse vokste handelshuset Erich Dahls Enke opp til å bli et av byens største.

Erich Christian Dahl huskes for mer enn ølet han brygget i Sukkerhuset på Kalvskinnet. Han var sine slektninger, venner og ansattes venn og velgjører og han hadde tanke for de fattige i byen. Alle ”visste” noe om byens store forretningsmann, hvorfor skulle ungkaren med den uhorvelige formuen, bruke hundretusener på å bygge en institusjon for fattige barselkvinner og deres barn? Han stelte godt med de kvinner som stelte godt med ham… 

Erich Christian Dahl var en samfunnsorientert mann med mange viktige verv. Han var medlem av bystyret i Trondheim, æresmedlem av Trondheim Arbeiderforening og styreformann i Trønderlag Teater i mange år. I 1855 ble Erich Christian Dahl dansk konsul og senere utnevnt til generalkonsul. Han ble i 1861 ridder av Dannebrog og i 1873 utnevnt til Dannebrogsmann med ordenens sølvkors.
 
Det var bokstavelig talt internasjonale dimensjoner over ”hain E.C.Dahl”. Den virksomheten han bygde opp, fra han som 36-åring kjøpte Sukkerhuset på Kalvskinnet av staten i begynnelsen av 1850 tallet, var helt enestående i sitt slag i det nordenfjelske Norge. Erich Christian Dahl var ved sin død i 1882 en av landets rikeste menn.

Fakta om E.C Dahls Bryggeri:

1856 Kjøpmann Erich Christian Dahl grunnla E.C.Dahls Bryggeri i Trondheim. etter en ombygging av Sukkerhuset på Kalvskinnet
1857 Den første flasken med den viktigste ølsorten Bayerøl sendes på markedet
1889 Konsul Olaus Krabbe Lysholm kjøpte E.C.Dahls Bryggeri og dannet et aksjeselskap sammen med konsul R.Kjeldsberg, konsul Jacob Finne og overrettssakfører S.Klingenberg.
1899 Bryggeriet fikk sterk konkurranse da Aktiebryggeriet i Trondheim ble etablert
1910 Bryggeriet startet brusproduksjon
1930  Pilsnerøl ble gradvis mer populært
1938 Lysholm-familien kom inn i ledelsen med Olaus Krabbe Lysholm som direktør
1959 Sønnen Jørgen B. Lysholm overtar og starter produksjon av Lysholmer Spesialøl
1966  E.C.Dahls Bryggeri og Aktiebryggeriet fusjoneres
1976  E.C. Dahls Bryggeri overtok Bodø Aktiebryggeri
1978 Bodø Aktiebryggeri omdøpt til Nordlandsbryggeriet.
1984 Nytt brygghus i Strandveien ble ferdig
1986  Fusjon mellom E.C.Dahls Bryggeri og Nidar Bergene. Holdingselskapet Nidar A/S ble opprettet med driftselskapene E.C.Dahls Bryggeri A/S og Nidar Bergene A/S
1987 Nora Industrier A/S overtok E.C.Dahls Bryggeri.
1988 Ringnes AS ble stiftet som følge av sammenslåingen av Nora Fabrikker og Ringnes Frydenlund A/S. Bryggeriene og mineralvannselskapene innen Nora Industrier ble samlet i drikkevaredivisjonen Ringnes AS