1876 Ringnesbrødrene startet Interessentskabet Ringnes & Co sammen med Axel Heiberg.

1899 Ringnes ble et aksjeselskap under navnet Ringnes Bryggeri A/S.

1978 Den 25. april ble 98 prosent av aksjene i A/S Ringnes Bryggeri ombyttet til aksjer i Nora Industrier A/S. Nora Fabrikker ble stiftet, og ble morselskap for samtlige mineralvannsfabrikker og ølbryggerier under denne paraplyen. 

En måned senere ble Frydenlund Schous Bryggeri, som var blitt sammenslått året før, innfusjonert som eget selskap i Nora Fabrikker.

1980 Ringnes og Frydenlund Schous Bryggeri gikk sammen under navnet Ringnes Frydenlund A/S. Arendals Bryggeri ble overtatt av Nora Industrier A/S

1987 Nora Industrier A/S overtok E.C.Dahls Bryggeri. Siden 1976 hadde E.C. Dahls Bryggeri eid Bodø Aktiebryggeri, som i 1978 ble omdøpt til Nordlandsbryggeriet. Hamar Bryggeri ble samme år også innlemmet i Nora Industrier A/S.

1988 Ringnes AS ble stiftet som følge av sammenslåingen av Nora Fabrikker og Ringnes Frydenlund A/S. Bryggeriene og mineralvannselskapene innen Nora Industrier ble samlet i drikkevaredivisjonen Ringnes AS. Nora har eid Farris AS siden 1961 .

1989 Alle bryggeri- og drikkevarebedrifter i Nora-systemet ble datterselskaper av Ringnes AS og fikk Ringnes-navnet.

1990 Tou Bryggeri gikk inn i Ringnes AS. Norsk Kildevann A/S i Imsdalen i Østerdalen gikk inn i Ringnes AS.

1995 Ringnes AS ble slått sammen med svenske Pripps og ble selskapet Pripps Ringnes AS.

1997 Orkla ble eneeier av selskapet Pripps Ringnes. 

2000 Pripps Ringnes fusjonerte med Carlsberg i det som den gangen  ble verdens femte største bryggerikonsern: Carlsberg Breweries.

2004 Orkla solgte sin aksjeminoritetspost på 40 prosent i Carlsberg Breweries til Carlsberg AS, som dermed ble eneeier av Ringnes.

2009 Ringnes AS selger Ringnes Arendals Bryggeri til ansatte og lokale investorer. Ringnes beholder 20 prosent eierandel i det nye selskapet som heter Arendals Bryggeri AS.

2014 Ringnes starter opp produksjonen av brus på gjennvinnbare flasker. Gjenbruksflaskene, som tidligere ble vasket etter retur, fases ut i løpet av første halvdel av 2015.

2015 Ringnes annonserer etableringen av E.C. Dahls bryggeri i Trondheim. Bryggeriet skal også innholde restaurant og opplevelsessenter for øl. Brooklyn Brewery går inn som samarbeidspartner.

2015 Ringnes selger sin andel i Arendals Bryggeri AS til lokale eiere og investorer.