Hos Ringnes har alltid kundene stått sentralt. Det har alltid vært viktig med god kvalitet på produktene og hvordan bedriften og produkter fremstår for allmennheten.

Brødrene Ringnes var svært interessert og opptatt av forskning og utvikling. Ringnes var den første i Norge, og sannsynligvis den andre i verden, som fikk arbeidet frem og rendyrket sin egen spesielle gjærsopp eller gjærstamme. Dette var en direkte årsak til at man kunne lage brygg med jevn og stabil kvalitet. Kombinasjonen av fokus på kvalitet og viljen til satsing og modernisering har vært nøkkelen til bryggeriets suksess.