Ringnes Bryggeri ble etablert i 1876 av brødrene Amund og Ellef Ringnes, som kom fra Ringnes Gård i Krødsherad (Hallingdal).  Amund var bryggeren, Ellef administrator og salgsmann, og Axel Heiberg var finans(støtte)mannen bak bedriften. 28. november 1877 kunne Amund Ringnes sette det første brygget, og dermed starte det som nå har blitt 130 års bryggerihistorie.

I 1860 flyttet brødrene Ringnes til Christiania, hvor de begynte å arbeide. Den eldste, Amund, begynte 20 år gammel på Akers Mek. Ellef som var 18 år, begynte som kontorist og senere som reisende salgsmann for Christiania Bryggeri. Her begynte også Amund fem år senere, i 1865, som bryggerilærling.

I 1876 startet brødrene sammen med Axel Heiberg, Interessentskabet Ringnes & Co. Allerede ett år senere, den 28.november 1877 kunne Amund brygge første øl i eget hus. I 1899 endret selskapet navn, og gikk over til å være et aksjeselskap under navnet Ringnes Bryggeri AS.

Ringnes-brødrene stod også sentralt blant dem som gjorde Fridtjof Nansens og Otto Sverdrups “Fram”-ferder mulig.  Et varig minne om dette er de tre øyene i det nordligste Canada (vest for Grønland), som Sverdrup oppkalte etter bryggeriets stiftere: Axel Heiberg Island, Amund Ringnes Island og Ellef Ringnes Island.