Alkoholloven tillater i dag ikke noen form for omtale eller avbildning av øl på norske bryggeriers internettsider. Det betyr at forbrukeren blir nektet en selvfølgelig rett til informasjon.

EU-parlamentet har i løpet av våren 2015 diskutert EUs alkoholstrategi. Diskusjonen resulterte i april i en resolusjon der man blant annet fokuserer på informasjon til forbrukere og deklarering av innhold i alkoholholdige drikkevarer. Resolusjonen er imidlertid ikke bindende for EU-kommisjonen eller medlemslandene. Det er med andre ord fremdeles ikke et forpliktende vedtak om slik innholdsdeklarering i EU. Brewers of Europe, Carlsberg og Ringnes støtter imidlertid en ordning der bryggeriene på frivillig basis oppgir ingredienser og energi for øl.

For Ringnes står ansvarlighet i alle ledd sentralt. Det omfatter naturligvis også ansvarlig informasjon, og det er derfor naturlig å sikte mot innholdsdeklarering av innholdet i alle produkter, også de alkoholholdige. Dette må være et rimelig krav fra forbrukerne som burde ha en grunnleggende rett til informasjon om de produktene de velger å kjøpe og – i dette tilfellet – drikke. Det kan imidlertid være åpenbare praktiske utfordringer med å få plass til all deklarering på den begrensede plassen som er til rådighet på emballasje og etiketter, i hvert fall i et kort perspektiv, men informasjonen burde naturligvis kunne finnes lett tilgjengelig på produsentenes hjemmesider.

Regjeringen har varslet en oppmykning av loven slik at bryggeriene gis anledning til å gi forbrukerne nøktern produktinformasjon på sine hjemmesider. Dette bør etter Ringnes’ mening som et minimum omfatte produktenes innhold og karakteristika, egnethet til ulike matretter og serveringstips. Ringnes støtter en slik oppmykning av alkoholloven og en slik sikring av forbrukernes rettigheter, og oppfordrer Regjeringen til å gjennomføre den så raskt som mulig.

Anledningen til å gi nøktern produktinformasjon på ringnes.no, vil oppfylle forbrukernes grunnleggende rett til informasjon om produktene de velger, og bidra til større bevissthet rundt bruk av produktene.