19.02.2008 13:00 
Carlsberg Gruppens årsregnskap for 2007 er nå kommet og det viser betydelig fremgang og sterke resultater:
  • Organisk volumvekst på 11 % og stigende markedsandeler på de fleste viktige markeder på tvers av alle geografiske segmenter.
  • Nettoomsetning steg med 9 % til i alt 44,8 milliarder danske kroner. Oppgjort i lokale valuta steg nettoomsetningen med 10 %.
  • Resultatet av primær drift ble 5.262 millioner danske kroner (3.046 millioner danske kroner i 2006). Resultat av drikkevareaktivitetene utgjorde 5.001 millioner danske kroner som tilsvarer en sterk fremgang på 25 % i forhold til året før. BBH, Øst-Europa og Vest-Europa bidrog alle positivt til utviklingen.
  • Nettoresultat økte til 2.297 millioner danske kroner. (1.884 millioner danske kroner i 2006), som følge av dette økte inntjeningen per aksje med 22 %.
  • For 2008 forventer Carlsberg – basert på det nåværende forretningsomfang – et resultat av primær drift på ca. 5,9 milliarder danske kroner, hvor 5,6 milliarder danske kroner vil komme fra drikkevare-aktivitetene. Nettoresultat ventes å øke med ca. 20 %

- Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekrefter at Carlsberg er i god form. Året 2008 blir utfordrende på grunn av de kraftig stigende råvareprisene, og det blir derfor viktigere enn noensinne å fokusere på verdivekst i salget og effektivitet i organisasjonen. Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igjen at vi er godt rustet til å møte utfordringene og den neste store transformasjonen av Carlsberg, sier konsernsjef Jørgen Buhl Rasmussen.