18.02.2009 09:00 

Carlsberg Group viser et solid årsresultat for 2008 og er godt rustet til et utfordrende 2009.

Hovedtrekkene i årsresultatet er:

  • En organisk vekst i driftsresultatet på 9 prosent skyldes i all hovesak en pen utvikling i Øst-Europa og Asia, mens Norden og Vest-Europa hadde en svak tilbakegang.
  • Årets driftsresultat ble på 7,979 mrd. DKK, med en nettoomsetning på 59,944 mrd. DKK. 
  • Markedet for øl er robust, men ikke immunt over for den økonomiske nedgangen. Markedsforholdene har vært vanskeligere i årets fjerde kvartal. Både i Nord-Europa, Vest-Europa og Øst-Europa er resultatene påvirket av generelt fall i privatforbruk og av ulike markedsspesfikke faktorer. Carlsberg har hatt fokus på sterk gjennomføringsevne og stram kostnadsstyring, noe som har kompensert for de vanskelige forretningsbetingelsene.
  • De internasjonale merkene Carlsberg, Tuborg og Baltika har fortsatt sin vekst, og Baltika-merket er nå det største ølmerket i Europa. Carlsbergs portefølje omfatter i dag fire av Europas ti største ølmerker.
  • Carlsbergs topprioritet i 2009 vil være å forbedre pengestrømmen og sikre inntjening. I begynnelsen av januar 2009 ble det offentliggjort restruktureringsplaner i Danmark, Norge og Baltikum. Det implementeres nå ytterligere planer i alle markeder og innen alle funksjoner i Carlsberg Group, for å kompensere for den svake makroøkonomiske utviklingen. Planene innebærer bl.a. en vesentlig reduksjon i kostnader og en stigning i effektiviteten. Utover dette vil det i hele gruppen skje en vesentlig reduksjon i investeringsnivået.

Les mer på Carlsberggroup.com