15.04.2015 17:00 

Under utviklingen av nye E.C. Dahls Bryggeri har Ringnes et nært og godt samarbeid med flere interessenter, ikke minst med Trondheim kommune og Trondheim havn som begge har vært gode støttespillere. Ett av de temaer som diskuteres er hvordan omgivelsene kan gjøres så innbydende som mulig til glede for alle parter, og kanskje først og fremst alle besøkende på bryggeriet.

I forbindelse med at et 20-talls unge arkitekter i april var samlet på Verkstedhallen for en orientering om rammene for Europan, verdens største arkitektkonkurranse - som i år tar for seg et planområde knyttet til Nyhavna - benyttet Trondheim Havn og Ringnes anledningen til å utfordre tenkningen rundt området, blant annet ved å spørre om Strandveien, som deler området mellom havna og bryggeriet i to, kan erstattes av et grøntareal med plass til uteservering, konserter og andre aktiviteter.

Nedenfor kan man se bryggeriet fra Strandveien i dag og skisse som illustrerer en alternativ bruk av arealet.

Les mer om Europans prosjekt i Trondheim her.