05.12.2007 10:00 

Folk har stort engasjement for de ulike julebrusene. Gruppen "Det finnes bare en julebrus: Hamar & Lillehammer Julebrus" har over 8400 medlemmer på Facebook, og enda er det mange luker igjen i adventskalenderen.

Ringnes kan bare konstatere at Hamar og Lillehammer julebrus er kjempepopulær! Det selges klart mest av den i Hedmark og Oppland, men salget er økende over hele landet. Spesielt folk i Akershus og Oslo setter stor pris på denne julebrusen som mange mener har en helt overlegen smak.

Etterspørselen etter juleklassikeren har ført til økt distribusjon av Hamar og Lillehammer Julebrus, og nå selges julebrusen fra Mjøsbyene også i Østfold, Vestfold og Buskerud. Den finnes også i nord og vest, i Trondheim, Stavanger, Bergen.

Ringnes andre regionale julebruser, Dahls Julebrus og Arendals Julebrus skaper også stort engasjement. Gruppen "Dahls Julebrus" mer enn 5 600 medlemmer og "E.C.Dahls julebrus - VERDENS beste!" har snart 2 000 medlemmer. Sørlandsfavoritten "Arendals julebrus - Verdens beste julebrus" har over 2 500 medlemmer.