11.02.2011 09:00 

Her kan du lese administrende direktør Ole Petter Wies debattinnlegg i Aftenposten 11.02.2011.

Alkoholreklame.

EU varslet i fjor at Norges fritak fra direktivet om audiovisuelle tjenester står for fall. Alkoholreklame sendt fra utlandet til norske TV-skjermer kan i så fall ikke lenger forbys.

I Ringnes ble vi mange ganger spurt om vi ikke jubler for en mulighet til å kunne reklamere for våre ølprodukter. Det gjør vi ikke. Ringnes støtter tvert imot hovedtrekkene i den norske alkoholpolitikken, inkludert reklameforbudet.

Glede og hygge.

Øl som nytes i ansvarlige former bidrar til mye glede og hygge. Heldigvis er det også slik at de aller fleste nordmenn hygger seg med øl på en fornuftig måte. Det betyr at de begrenser inntaket og nyter ølet i kontrollerte former - gjerne sammen med gode venner i sosiale lag, og i større og større grad sammen med mat. Det er imidlertid også noen som misbruker alkohol. Dette går ut over dem selv og deres omgivelser, i tillegg til at det påfører samfunnet enorme kostnader hvert eneste år. Det tar vi i Ringnes alvorlig. Som ansvarlig markedsleder kan vi ikke være holdningsløse til de negative konsekvensene misbruk av våre produkter kan få. Vi ønsker at produktene våre konsumeres i ansvarlige mengder og innenfor trygge rammer - gjerne som et alternativ til mer alkoholsterke produkter.

I Ringnes lanserte vi nylig et holdningsinitiativ vi kaller Nytes ansvarlig. Dette ønsker vi å dele med forbrukerne. Gjennom Nytes ansvarlig ønsker vi å inspirere forbrukerne til å tenke gjennom sitt alkoholforbruk, og bruke alkohol til å skape glede og hygge for seg selv og sine omgivelser.

Saklig informasjon.

Ringnes støtter hovedtrekkene i norsk alkoholpolitikk. På ett område mener jeg imidlertid myndighetene er på villspor: At de forbyr bryggeriene å informere saklig og nøkternt om sine produkter på egne nettsider er urimelig. Alle forbrukere bør ha rett til slik informasjon. Hvis bryggeriene på egne hjemmesider får muligheten til å informere om øl og mat, ølets historie, næringsinnhold, bryggemetoder, særtrekk, typer, varianter og mangfold, er jeg sikker på at det vil bidra til å bygge en sunnere øl- og alkoholkultur i Norge.