06.08.2009 10:55 

Regnskapet for Carlsberg-konsernet første halvår viser et godt resultat på nivå med ledelsens forventninger. Konsernet har et driftsresultat (før renter og skatt) på 4,44 milliarder DKK (mot 3,54 milliarder DKK i 1. kvartal 2008).

Nettoomsetningen steg med 9 prosent til 29,4 milliarder DKK (mot 27,0 milliarder DKK i 2008). Den organiske veksten i nettomsetning var flat.

Konsernsjef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentar til resultatet: " På bakgrunn av forventninger om utfordrende markedsforhold gikk vi inn i 2009 med skarpt fokus på vedvarende effektivitetsforbedringer. Vi har gjennomført en lang rekke tiltak, og er tilfredse med de flotte resultatene for inntjening og pengestrøm i første halvår. Vi er godt på vei mot å få innfridd våre forventeninger uten at det går på kompromiss med Carlsbergs ambisjoner om å øke verdien av våre varemerker og levere kontinuerlig resultatvekst."  

 

Se hele resultatet her