18.11.2011 12:15 

Uenighet om strategien gjør at Ole Petter Wie forlater Ringnes og søker nye utfordringer.

Ole Petter Wie, CEO i Ringnes, har sagt opp sin stilling på grunn av uenighet om den fremtidige strategien, og søker nye utfordringer utenfor Carlsberg. Han har i en periode hatt en dialog om strategien med Carlsbergs direktør for Nord-Europa, Jørn Tolstrup Rohde, og da det ikke har vært mulig å forene de forskjellige synspunkter, har Ole Petter Wie valgt å forlate Ringnes. Han har vært ansatt i Ringnes siden 2008 og har siden 2009 vært CEO.

Carlsberg har valgt å ansette Jacek Pastuszka som midlertidig administrerende direktør. Pastuszka leder Carlsberg i Polen og vil i en periode arbeide 50 prosent i Norge og 50 prosent i Polen.

Jacek Pastuszka (48 år) har vært direktør for Carlsberg Polen siden januar 2009. Før Carlsberg var han CEO i forsikringsselskapet AIG American International Group i Polen. Han har videre vært kommersiell direktør i Danone Diary i Polen mellom 2001 og 2005. Før det jobbet han 10 år i Procter & Gamble både i Polen og internasjonalt. Han jobbet med P&Gs kundeteam i USA (med ansvar for WalMart) og ledet P&Gs' Tesco International business fra London. Carlsberg Polen har siden 2009 hatt en meget positiv økonomisk utvikling med kraftig markedsandelsvekst.