19.03.2012 12:30 

Jacek Pastuszka (48 år) blir ny administrerende direktør for Ringnes AS fra 1. april. Pastuszka har vært konstituert i rollen siden november i fjor.

– Jeg er meget tilfreds med at Jacek Pastuszka har takket ja til å bli ny administrerende direktør for Ringnes AS. Pastuszka har bred ledererfaring fra flere store internasjonale selskaper, og jeg er trygg på at han besitter de egenskaper som skal til for å skape vekst og gode økonomiske resultater for Ringnes i årene som kommer, sier Jørn Tolstrup Rohde, Senior Vice President for Carlsberg i Nord-Europa.

– Det er med stolthet og stort engasjement jeg har takket ja til å bli ny administrerende direktør i Ringnes. Ringnes er et tradisjonsrikt og spennende selskap, og jeg har stor respekt for det arbeidet og de resultatene selskapets ledere og medarbeidere har oppnådd de siste årene. Vi besitter noen av Norges sterkeste merkevarer og har en meget solid markedsposisjon. Når vi i tillegg er en del av Carlsberg Group, et av verdens største bryggerikonsern – har vi alle forutsetninger for å lykkes, sier Pastuszka.

Jacek Pastuszka er fra Polen og har vært administrerende direktør for Carlsberg Polen siden januar 2009. Selskapet har siden 2009 hatt en meget positiv økonomisk utvikling med kraftig markedsandelsvekst og rekordresultater.

Før han kom til Carlsberg var han CEO i forsikringsselskapet American International Group (AIG) i Polen. Mellom 2001 og 2005 var han kommersiell direktør i Danone Diary i Polen og Baltikum. Før det jobbet han 10 år i Procter & Gamble både i Polen og internasjonalt. Han jobbet med P&Gs kundeteam i USA (med ansvar for WalMart) og leder for P&Gs' virksomhet mot Tesco International i syv markeder i sentral-Europa og Asia


Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Simen Revold i Ringnes, telefon 918 75 660

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard, telefon 900 84 257