29.11.2012 15:00 

Styret i Ringnes AS har sagt ja til å investere 385 millioner kroner i fremtidsrettede produksjonsanlegg for brus på Gjelleråsen og for Farris i Larvik. Dette styrker selskapets konkurranseevne og sikrer mer enn 1.000 bærekraftige arbeidsplasser i Ringnes.

Investeringen innebærer full overgang til gjenvinnbar emballasje for alle Ringnes’ vann- og brusprodukter innen første halvår 2015.

- Det norske drikkevaremarkedet er i stor endring, og emballasjebyttet er en forutsetning for å skape fremtidig vekst og sikre en fortsatt betydelig produksjon i Norge, sier markedsdirektør Anders Røed i Ringnes.

Per i dag leveres halvparten av Ringnes’ produkter på gjenvinnbar emballasje. Den videre overgangen skjer gradvis de neste to til tre årene, og vil medføre endringer i selskapets produksjonsstruktur. Med investeringen på Gjelleråsen får Ringnes et høyeffektivt anlegg med utvidet kapasitet, og all brusproduksjon skal foregå ved dette anlegget fra 2015. Samtidig rendyrkes virksomheten i Trondheim som et tradisjonsrikt ølbryggeri, med oppgave å videreutvikle Dahls-ølets sterke posisjon i Midt-Norge.

Den kommende omstillingen vil medføre en reduksjon i antall årsverk fra 1.300 til om lag 1.050 frem mot sommeren 2015, med en hovedvekt mot slutten av perioden. Reduksjonen vil berøre flere deler av virksomheten. Ut over naturlig avgang disse årene, skal det utarbeides overgangsløsninger for alle selskapets etter hvert berørte medarbeidere, blant annet gjennom omstillingsselskapet Personalhuset Ringnes.

- Det er alltid vondt når lojale og gode medarbeidere må forlate selskapet, og som ansvarlig arbeidsgiver skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe flest mulig over i ny jobb. Ved tidligere omstillingsprosesser har vi lykkes med å hjelpe tett opp mot 100 prosent av de berørte med å finne nytt arbeid, og vi senker ikke ambisjonene denne gangen heller, avslutter Røed.

 

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes
Tlf. 900 84 257
E-post: nicolay.bruusgaard@ringnes.no