10.06.2009 14:40 

Ringnes AS har i dag undertegnet en salgsavtale for Ringnes Arendals Bryggeri. Ringnes har vurdert sin produksjonsstruktur og Ringnes Arendals Bryggeri har vært gjenstand for en grundig vurdering. Målet for Ringnes er å sikre forsvarlig lønnsomhet i den totale virksomheten og etter grundige vurderinger av flere ulike alternativer har ledelsen kommet frem til at salg er den beste løsningen for det lokale bryggeriet.

– Dette er en avtale vi er meget godt fornøyd med. Urolige tider og fallende volum har gjort at bryggeriets fremtid igjen har kommet på dagsorden. Denne avtalen sikrer videre drift og arbeidsplasser ved bryggeriet, og den viser at det er mulig å komme til gode løsninger i urolige tider. Ringnes Arendals Bryggeri er et bryggeri med lange tradisjoner og et sterkt lokalt merkenavn. Jeg er trygg på at de nye eierne vil lykkes med å drive frem et godt og levedyktig selskap som er tilpasset det markedet de skal operere i fremover, sier administrerende direktør i Ringnes AS, Jesper Friis.

Ringnes Arendals Bryggeri selges i dag fra Ringnes AS til en lokal gruppering, hovedsakelig bestående av ansatte ved bryggeriet. Ringnes AS vil beholde en eierandel på 20 prosent i det nye selskapet.