04.11.2009 11:00 
Carlsberg Group leverte i dag et sterkt resultat for tredjekvartal. Selskapet økte sine markedsandeler i Øst-Europa og opprettholder sin posisjon i Vest- og Nord-Europa. Med bakgrunn i kvartalstallene opprettholder Carlsberg sitt forventede driftsresultat for 2009 9 milliarder danske kroner.

Konsernsjef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: “Vi er ytterst tilfredse med det flotte resultat for både 3. kvartal og de første ni månedene av 2009. Det viser igjen, at våres bestrebelser etter å gjennomføre varige effektivitetsforbedringer uten å miste fokus på omsetningen har vært vellykkede og tilstrekkelige til å oppveie effekten av den utfordrende markedssituasjonen.

Les mer på carlsberggroup.com