14.12.2013 20:00 

Det er besluttet å stanse alt salg av Ringnes julebokk med umiddelbar virkning, etter at utsalgssteder har meldt fra om at anslagsvis fem flasker til sammen har knust uten åpenbar grunn den siste tiden.

Ringnes tilbakekalle derfor all Julebokk fra markedet.

- Vi har foreløpig veldig lite informasjon om hendelsesforløpene, men dette er uansett meget beklagelig. Våre kvalitetskontroller har ikke avdekket noen feil med produktene, men våre rutiner er krystallklare i slike tilfeller; forbrukerne skal ikke utsettes for noen som helst risiko når de konsumerer våre produkter, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Han forteller at forbrukerne vil få pengene tilbake dersom produktene tilbakeleveres til utsalgsstedet.
– For å være på den sikre siden ber vi forbrukere som har Ringnes julebokk  hjemme om å tildekke flaskene og håndtere dem med varsomhet under transport. Det samme gjelder utesteder som tilbyr produktet, fortsetter Bruusgaard.

For spørsmål, ta kontakt med Ringnes’ forbrukerkontakt på telefon 08852.