30.04.2010 10:00 

 

I likhet med øvrige bryggerier i Norge, mener Ringnes det er urimelig at vi ikke kan gi saklig og nøktern informasjon om alkoholsvake produkter som øl på våre egne nettsider. Lovgivningen gjør at vi i liten grad kan dele vår kunnskap og bidra til å bygge en mer positiv ølkultur i Norge.

Ringnes mener også at vi som ansvarlig leverandør av drikkevarer til det norske markedet må kunne fortelle forbrukerne hvilke produkter vi faktisk produserer og distribuerer på en enkel og tilgjengelig måte.

Når vi i tillegg ser at Vinmonopolet får tillatelse til å gi sine forbrukere produktinformasjon gjennom både nett og trykte blader, mener vi at myndighetene bidrar til konkurransevridning i markedet. Dagens regelverk er både konkurransemessig uheldig for norsk bryggerinæring i forhold til vin og brennenvin, og bidrar til at alkoholsterke drikkevarer får økt fokus på bekostning av de alkoholsvake alternativene. En utvikling vi mener er samfunnsmessig uheldig.

Ringnes støtter derfor fullt ut Bryggeri- og Drikkevareforeningens arbeid for å endre regelverket, slik at bryggeriene får muligheten til å informere om sine produkter på en måte som bygger opp rundt en fornuftig formidling og en positiv utvikling av norsk ølkultur.

Les mer om saken på E24.no