07.05.2008 09:35 
 

Carlsbergs resultater for første kvartal 2008 er offentliggjort.

Tallene viser en fortsatt sunn forretningsutvikling, og perioden er preget av forberedelser rundt integreringen av oppkjøpte Scottish & Newcastles virksomheter.

- Resultatet i årets første kvartal bidrar normalt kun beskjedent til Carlsbergs inntjening. Allikevel understreker utviklingen i kvartalet, at vi har en sterk forretning, som på alle måter er rustet til de kommende utfordringer og muligheter etter oppkjøpet av Scottish & Newcastle, sier president og CEO i Carlsberg Group Jørgen Buhl Rasmussen.

Les mer på Carlsberg Groups hjemmesider