06.05.2009 09:30 

Carlsberg Group's regnskap for 1. kvartal 2009 viser et godt resultat på nivå med ledelsens forventninger. Gruppen har et resultat (før renter og skatt) på 788 millioner DKK (mot 388 millioner DKK i 1. kvartal 2008).

Den organiske veksten er på 34 prosent (+23 prosent i DKK). Det sterke resultatet innen organisk vekst skyldes de økende effektiviseringstiltak i hele gruppen.

Carlsberg vil fortsatt fokusere på å redusere kostnader for å oppveie effekten av dagens utfordrende og usikre markedssituasjon. Netto-omsetningen i 1. kvartal steg med 25 prosent til 11,8 milliarder DKK (mot 9,4 milliarder DKK i 1. kvartal 2008).

Konsernsjef Jørgen Buhl Rasmussen kommenterer resultatet slik: “I årets 1. kvartal, som tradisjonelt er lite, har vi fortsatt fokusert på å kutte kostnader og oppnå effektivitetsforbedringer for å sikre inntjening og forbedre pengestrømmen. Vårt resultat i 1. kvartal er i overensstemmelse med våre forventninger, i et marked som er like utfordrende som vi hadde forutsett. Vi fastholder derfor våre forventninger til helåret. Vi er godt rustet til de kommende utfordringer, og vi vil fortsatt overvåke og drive virksomheten slik at vi både ivaretar behovet for kostadskutt og følger våre langsiktige vekstplaner.”

Les mer på Carlsbergs nettsider