27.05.2008 00:00 
 

Årlig bruker Ringnes mer enn 20 000 tonn malt under bryggingen av øl. Etter flere år med dårlige kornhøster i hele verden har etterspørselen etter denne råvaren økt dramatisk. Som følge av dette har kornprisene økt med omtrent 60 % det siste året, og bryggeriene har stadig større utfordringer med å skaffe malt av riktig kvalitet.

Fra 2001 inntil i fjor fikk Ringnes denne råvaren med lastebiler fra Halmstad i Sverige. I april 2007 ble transporten av malt igjen flyttet over på båt, med lagring i maltsiloer på Sjursøya utenfor Oslo.

Innkjøpsansvarlig for malt, Lars Thomas Røsseth (bildet), er ansvarlig for at tilgangen på denne råvaren til bryggeriene er god og av riktig kvalitet.

- Etter at vi flyttet malttransporten over på båt er vi mer fleksible i forhold til leverandør av malt. Vi har tidligere vært avhengige av at malten kan bli transportert med lastebil, og da ble det fort geografiske begrensninger i forhold til valg av leverandør. I dag er det stor etterspørsel etter malt, etter flere dårlig år for kornprodusentene. Ved å kunne motta leveranser med båt kan vi, hvis det blir behov, hente malt fra et mye større område, kan Røsseth fortelle.

Med en lagringskapasitet på 1700 tonn vil bryggeriene i Ringnes ha god tilgang på råvarer fra siloene etter at maltbåten er losset, slik at sommerølet kan brygges som planlagt.  

20 000 tonn malt med båt fra Halmstad til Oslo tilsvarer ca. 600 lastebiltransporter, en kjøretur som tar 6-7 timer.
Båtene rommer fra 1000 til 1500 tonn og den samme transporten kan dermed gjøres med 15 båtlaster.

 

 

 


Under lossingen tømmes skipet for 100 tonn i timen


Tre av cellene i den 60 meter høye siloen inneholder malt

Fakta om malt

Malt er en av hovedingrediensene i øl, i tillegg til vann, humle og gjær.

Malt fremstilles fra oftest fra byggkorn, men også andre kornsorter kan brukes.

Det siste malteriet i Norge var på Ringnes Bryggeri og ble nedlagt i 1985/86.

I dag importeres maltet ferdig til Norge, gjerne fra land som Sverige, Finland, Tyskland, England og Frankrike.

20 000 tonn malt må til for å brygge Ringnes' årlige ølproduksjon på ca. 150 millioner liter øl.